Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση (Ε.Α.Κ.) για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ενημερωτικό για τις υπηρεσιακές μεταβολές

Συν/φισσες- Συν/φοι
βρισκόμαστε στην τελευταία ουσιαστικά βδομάδα του σχολικού έτους και το ΥΠΑΙΘ δείχνοντας πρωτοφανή καθυστέρηση και κωλυσιεργία, ακόμη δεν έχει στείλει ως όφειλε την εγκύκλιο υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων προς τις ΔΔΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ομηρία χιλιάδων συν/φων που έχουν καταθέσει αίτηση μετάθεσης καθώς και όλων αυτών που θα εμπλακούν στις διαδικασίες των υπολοίπων υπηρεσιακών μεταβολών.
Η διαδικασία που ακολουθείται ως τώρα είναι η εξής:

-Εγκύκλιος υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων
– Σύνταξη από τα ΠΥΣΔΕ πινάκων οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης για την ολοκλήρωση των μεταθέσεων
– Οι μεταθέσεις εξετάζονται με την εξής σειρά: Ειδικής αγωγής, μουσικά, διαπολιτισμικά σχολεία ακολουθούν οι γενικές και τέλος οι αμοιβαίες μεταθέσεις.
-Με βάση τα σημερινά δεδομένα οι μεταθέσεις φαίνεται να ολοκληρώνονται στο τελευταίο 10ήμερο του Ιουλίου.
– Θα ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές ανά ΠΥΣΔΕ:
α) Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων (κατά σειρά στην ομάδα ή όμορη ομάδα σχολείων)
β) Τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά των υπολοίπων συν/φων, όσων βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσων έκαναν αίτηση βελτίωσης και όσων ήρθαν με μετάθεση και όσων υπεράριθμων δεν μπόρεσαν να πάρουν κενό σε ομάδα.
γ) Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων, όσων εξακολουθούν να βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Με ενημερωτικό που θα ακολουθήσει θα δοθούν οδηγίες για όλες τις κατηγορίες υπηρεσιακών μεταβολών. Όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα η κατάσταση το 2ο κομμάτι των υπηρεσιακών μεταβολών η γ) περίπτωση ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει από την Ε.Α.Κ. άμεση ενημέρωση.
Τέλος εκδόθηκε η εγκύκλιος αποσπάσεων για την νέα σχολική χρονιά (αιτήσεις έως 25/6) πρωτοτυπώντας αφού προηγήθηκε της ανακοίνωσης των μεταθέσεων.

Συνταξιοδοτήσεις

Επί συνόλου 152 αιτήσεων και 30 ανακλήσεων ο τελικός αριθμός των συν/φων που συνταξιοδοτούνται είναι 130. Αν σε αυτούς προστεθούν και οι συν/φοι που παραιτήθηκαν από τον Αύγουστο του 2013 και κατά την διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς (180 περίπου), το σύνολο των συν/φων που συνταξιοδοτήθηκαν είναι 302. Σας επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα με τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις ανά ειδικότητα.
Είναι δεδομένο ότι θα συνυπολογιστούν στα οργανικά κενά οι θέσεις που θα προκύψουν από τις παραιτήσεις των συν/φων.

Διευθυντές

Συνταξιοδοτούνται 15 Διευθυντές (7 Γυμνάσια και 8 ΓΕΛ) και 5 Υποδιευθυντές. Η αναπλήρωσή τους ήδη έχει δρομολογηθεί καλώντας τους μάλιστα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, να παραλάβουν το σχετικό υλικό για την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση Δ/ντων για την ατομική αξιολόγηση.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι
Η τεράστια καθυστέρηση σε όλα τα είδη των υπηρεσιακών μεταβολών θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των σχολείων την νέα σχολική χρονιά. Με ευχολόγια και εκκλήσεις προς άπαντες δεν λειτουργούν σχολεία. Ο ίδιος ο Υπουργός κάνει λόγο για πάνω από 20.000 κενά εκπαιδευτικών.
Μόνο με τον αγώνα για την ανατροπή των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών που διαλύουν την δημόσια παιδεία που θα οδηγήσει σε μαζικούς διορισμούς μονίμων σε οργανικά και αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά θα δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εκπαιδευτικών στα σχολεία.

23-6-2014

Για την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας

Άγγελος Μπουμπούλης κιν. 6937152508, e-mail: agboubou@gmail.com
Γιώργος Ντάφλος κιν. 6932411300, e-mail: gntaflos@otenet.gr