Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776, aelmeahaias@yahoo.gr, http://aelmeahaias.wordpress.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Αναφορικά με έγγραφο σχολικής συμβούλου για αποστολή τριμηνιαίου προγραμματισμού ύλης, καλούμε τους συναδέλφους να απαντήσουν ως εξής:

Ο προγραμματισμός ύλης έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων (σχ. έτους 2014-2015) ,όπως προβλέπεται στην εισήγηση (πράξη 50/4/8/2014) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην υπ΄αριθμ 147340/16-9-2014 απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού. Ο προγραμματισμός της ύλης επίσης έγινε σε συνεργασία των συναδέλφων που διδάσκουν τα σχετικά μαθήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τυχόν ιδιαιτερότητες των μαθητών μας.

Είναι προφανές ότι δε μπορεί να υπάρξει χρονικός προσδιορισμός της ύλης ανά εβδομάδες, όπως ζητείται, γιατί η διδασκαλία είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (απώλεια ωρών, βαθμός πρόσληψης της ύλης από τους μαθητές, προβλήματα μετακίνησης μαθητών, κ.α).

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν ευκταίο να υπάρξει από την πλευρά των σχολικών συμβούλων ένας ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης που θα λειτουργούσε υποβοηθητικά στο έργο των εκπαιδευτικών.

2) Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων είναι αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικά, παιδαγωγικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε δικαιούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι να επιτελέσουν διοικητικό έργο. Οι ελάχιστοι Σχολικοί Σύμβουλοι που επιχειρούν να δώσουν κατευθύνσεις διοικητικού χαρακτήρα ή να επιβάλλουν διοικητικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικούς ή σχολεία, θα βρούν την ΕΛΜΕ κατηγορηματικά αντίθετη και αντιμέτωπη.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                   Ο       Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος            Γκόβας Παναγιώτης