Αγωνιστική Ενότητα για Παρέμβαση

στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας & ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Afisa_APSK_YS_2014

Ψηφοδέλτια

Για: ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας & με (*) ΚΥΣΔΕ

Από Αχαΐα

1) Αγγελοκωστόπουλος Ευάγγελος*, ΠΕ03,      10ο Γυμν. Πάτρας

2) Αθανασίου Παντελής,                    ΠΕ04.02, 1ο Γυμν. Αιγίου & απ. ΓΕΛ Δάφνης        

3) Βολτέας Κωνσταντίνος*,               ΠΕ17.07, 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας &                                

4) Καλλιμάνη Αθηνά,                         ΠΕ19,      8ο Γυμν. Πάτρας       

5) Κουτές Βασίλειος*,                       ΠΕ11,       Γυμν. Δάφνης & ΓΕΛ  Δάφνης

6) Μαστραπά Θεοδώρα (Δώρα)*,      ΠΕ02,      ΓΕΛ Καμαρών

7) Μούρτζη Βασιλική (Βάσω)*,        ΠΕ02,       Γυμν. Κ. Αχαΐας (απ. 20ο Γυμν. Πάτρας)           

8) Μπελερή Κωνσταντίνα,                 ΠΕ02 ,     7ο ΓΕΛ Πάτρας      

9) Μπούρδαλας Παναγιώτης*,          ΠΕ04.01,  Γυμν.-Λ.Τ. Χαλανδρίτσας                               

10) Ντίρλης Αθανάσιος,                    ΠΕ06,       7ο Γυμν. & 3ο Γυμν. Πάτρας         

11) Τεκτωνίδου Δόμνα,                      ΠΕ19,       3ο ΓΕΛ  Πάτρας   

Και από Αιτωλοκαρνανία για ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας

12) Ζαραβίνας Μιχαήλ*,                  ΠΕ11,        Γυμν. Θέρμου      

13) Καζάνης Νεκτάριος*                 ΠΕ17.07,     ΕΠΑΛ Κατοχής (απ. ΕΠΑΛ Κ. Αχ., Γυμν. Ψωφίδας & Γυμν. Δάφνης)

14) Κορδάτος Κωνσταντίνος*,        TE01.02,    ΕΠΑΛ Καινουργίου

15) Λογκιζίδου Κυριακή (Καίτη),    ΠΕ11,         Γυμν. Θέρμου            

16) Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος*,     ΠΕ02,  ΓΕΛ Αιτ/κού (απ. Γυμν.-Λ.Τ. Χαλανδρίτσας & 10ο ΓΕΛ Πάτρας)

17) Τσιλίκης Βασίλειος,                   ΠΕ18.18         1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου     

Είναι η ώρα να  βγούμε μπροστά

& να κάνουμε την Ανάγκη  Ιστορία…