Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,                                                                                                    Πάτρα 13-10-2014
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
http://aelmeahaias.wordpress.com, aelmeahaias@yahoo.gr 

Σχετικά με την εγκύκλιο για τη Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

                     Δείτε ή κατεβάστε την φετινή εγκύκλιο (03-10-2014): ΣΧολ. Βία-Πρόληψη_Παρατηρητηριο_9103_ΣΒΕ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΡΑΞΗΣ_3-10-2014

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη της συμμετοχής των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, έπειτα και από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΑΙΘ στις 3/10/2014, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Όπως σαφώς αναφέρει η εγκύκλιος στο Κεφάλαιο Β΄, Ενότητα 2, σελίδα 6, μια από τις επιλογές που έχουν οι σχολικές μονάδες είναι το « να δηλώσουν τη μη συμμετοχή του σχολείου τους στη δράση».

Επομένως τόσο η συμμετοχή ή μη όσο και η επιλογή των εκπαιδευτικών είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του συλλόγου των διδασκόντων και  δεν μπορεί να τεθεί σε βάση υποχρεωτικότητας.

Συμπληρωματικά, επισημαίνουμε στους συναδέλφους ότι οι παραπάνω δράσεις συνδέονται έμμεσα με την Αυτοαξιολόγηση  των σχολικών μονάδων (ανάρτηση δεικτών στο Παρατηρητήριο σχολικής βίας) και κατ΄ επέκταση μελλοντικά με την κατηγοριοποίησή τους.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                            Ο       Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                                                        Γκόβας Παναγιώτης