Κατεβάστε:

1) Επίσημα αποτελέσματα για ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και την σταυροδοσία όλων των παρατάξεων: Sygkentrwtika-PYSDE-AX-2014_5-11-2014

2) Επίσημα αποτελέσματα από Αχαΐα για ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας και την σταυροδοσία όλων των παρατάξεων:  Σταυροδοσία_ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥ ΣΔΕ_ΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_5-11-2014

3) Επίσημα αποτελέσματα από Αχαΐα για ΚΥΣΔΕ  και την σταυροδοσία όλων των παρατάξεων: ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΣΔΕ 2014_Αχαια_5-11-2014

4) Επίσημα αποτελέσματα από Αχαΐα  με  την σταυροδοσία για ΚΥΣΔΕ όλων των παρατάξεων: ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΚΥΣΔΕ 2014

*******

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ η ΤΕΛΙΚΗ σταυροδοσία από Αχαΐα των υποψηφίων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για ΠΥΣΔΕ Αχ – ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλ. και ΚΥΣΔΕ, κατά σειρά εκλογής:

Ι) Αγων. Ενότητα για Παρέμβαση στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Σταυροδοσία για ΠΥΣΔΕ 5-11-2014

Ονομ/νυμο  Πάτρα Αίγιο Σύνολο
Μπούρδαλας Παναγιώτης 130 17 147
Μαστραπά Δώρα 10 54 64
Αθανασίου Παντελής 31 30 61
Μούρτζη Βάσω 48 1 49
Μπελερή Ντίνα 27 0 27
Καλλιμάνη Αθηνά 18 2 20
Αγγελοκωστόπουλος Βαγγέλης 18 1 19
Βολτέας Κώστας 15 0 15
Κουτές Βασίλης 4 6 10
Τεκτωνίδου Δόμνα 9 1 10
Ντίρλης Θανάσης 8 1 9

  ΙΙ)  Αγων. Ενότ. για Παρέμβαση στο ΑΠΥΣΔΕ Δυτ Ελλάδας Σταυροδοσία  από Αχαΐα 5-11-2014

Ονομ/νυμο  Πάτρα Αίγιο Σύνολο
Μπούρδαλας Παναγιώτης 145 23 168
Μαστραπά Δώρα 13 53 66
Μούρτζη Βάσω 45 1 46
Αθανασίου Παντελής 23 20 43
Μπελερή Ντίνα 30 2 32
Καλλιμάνη Αθηνά 20 0 20
Βολτέας Κώστας 18 0 18
Μιχαηλίδης Κώστας 13 1 14
Τεκτωνίδου Δόμνα 13 1 14
Αγγελοκωστόπουλος Βαγγέλης 13 0 13
Καζάνης Νεκτάριος 9 3 12
Ντίρλης Θανάσης 9 1 10
Κουτές Βασίλης 2 5 7
Λογκιζίδου Καίτη 1 1 2
Τσιλίκης Βασίλης 1 1 2

 ΙΙΙ)  Αγων. Παρεμβάσεις – Συσπειρώσεις – Κινήσεις Δ. Ε.

Σταυροδοσία  για ΚΥΣΔΕ από Αχαΐα 5-11-2014

 

α) Σταυροδοσία υποψηφίων Αγων. Ενότ. για Παρέμβαση σε ΠΥΣΔΕ Αχ ή  ΑΠΥΣΔΕ Δυτ Ελλάδας

Ονομ/νυμο  Πάτρα Αίγιο Σύνολο
Μπούρδαλας Παναγιώτης 130 15 129
Μαστραπά Δώρα 7 63 70
Μούρτζη Βάσω 33 1 34
Βολτέας Κώστας 14 1 15
Αγγελοκωστόπουλος Βαγγέλης 9 1 10
Κουτές Βασίλης 3 5 8
Καζάνης Νεκτάριος 4 3 7
Μιχαηλίδης Κώστας 5 0 5

β) Σταυροδοσία υποψηφίων  πρώην μελών της Εκπαιδ. Παρέμβασης Αχαΐας

Ντάφλος Γιώργος 48 0 48
Δημόπουλος Βασίλης 44 0 44
Ναξάκης Αντώνης 29 5 34

γ) Σταυροδοσία υποψηφίων  μελών  από Ηλεία που αναφέρονται στις Παρεμβάσεις Δ.Ε.

Ασμής Λάζαρος 1 0 1
Βασιλειάδης Βασίλ 1 0 1
Ζαγανίδης Χρήστος 8 1 9

               

Παπαχατζής Ηλίας 10 0 10

                               

δ) Σταυροδοσία υποψηφίων  μελών  με πάνω από 2 σταυρούς από άλλα σχήματα των Παρεμβάσεων

Κάτσικας Χρήστος 3 2 5
Κοκόλης Λεωνίδας 4 2 6
Κρίβα Αναστασία 3 0 3