Ορθιοι αδέλφια! Δεν υπογράφουμε! Ψήφισε ανατρεπτικά, στήριξε Παρεμβάσεις!

agwn-enothta-pysde-apysde_5-11-2014_small

Με τη διαχρονική εργασία των μελών της «εφτάψυχης» Εκπ. Παρέμβασης Α΄ Αχαΐας (Πάτρα-Περίχωρα) και τη σημαντική παρουσία τα δύο τελευταία χρόνια της Αγωνιστικής Παρέμβασης Β΄Αχαΐας (Αίγιο-Καλάβρυτα) ε’ιχαμε και στις τρεις κάλπες πρωτόγνωρα εκλογικά αποτελέσματα για τις Παρεμβάσεις.

Σημείωση: Για την Σταυροδοσία και πλήρη αποτελέσματα ανά εκλ. τμήμα σε επόμενη ανάρτηση.

Ι) Για ΚΥΣΔΕ

1) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ     469

2) ΔΑΚΕ                        435

3) ΣΥΝΕΚ                      351

4) ΠΑΜΕ                       267

5) ΠΕΚ(ΠΑΣΚ)             233

6) ΧΕΚ                          70

7) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ              65

8)  ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ηλ.      28

9) ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ Ιω.    27

ΙΙ) Για ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας

1) ΕΑΚ (ΣΥΝΕΚ & Συνεργαζόμενοι)                    627

2) ΔΑΚΕ                                                             456

3)  Αγ. Εν. για Παρέμβαση (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)     359

4) ΠΕΚ (ΠΑΣΚ)                                                 290

5) Αγ. Συσπέιρωση (ΠΑΜΕ)                             239

ΙΙΙ) Για ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

1) Μέτωπο (ΣΥΝΕΚ & Συνεργαζόμενοι) Σ            689

2) ΔΑΚΕ                                                               560

3)  Αγ. Εν. για Παρέμβαση (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)       293

4) ΠΕΚ (ΠΑΣΚ)                                                    262

5) Αγ. Συσπέιρωση (ΠΑΜΕ)                                204