ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ Β’ ΑΧΑΪΑΣ 16/112/2014

2013 2014
Ψήφισαν 227/414 206
Έγκυρα 214 193
Άκυρα 8 3
Λευκά 5 6

Έλαβαν:

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
  2013 2014 2013 2014
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 71 73 3 3
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. 48 37 2 1
ΔΑΚΕ 35 33 1 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) 33 25 1 1
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΔΙΩΓΜΟ 16
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 11 30 1

Εκλέγονται στο Δ.Σ.: 

Αγων. Παέμβαση:Μαστραπά Θ./ Γεροδήμος Αλ./ Κουτές Β.

ΠΕΚ:Δημητρακόπουλος Κων/νος

ΔΑΚΕ: Στεφανοπούλου Ανδριανή

Αγων. Συνεργασία:   Παπαδέας Επ.

Αγων. Συσπέιρωση/ΠΑΜΕ: Παπαναστασίου Παν/α