Σχετικά με την Υ.Α. για τις πλεονάζουσες ώρες και τη πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών*

Ο Υπουργός Παιδείας με την εγκύκλιο 1109/Υ1/15-2 2016, την 3η κατά σειρά φέτος, ζητά νέα στοιχεία σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και διατάζει τους Σχολικούς Σύμβουλους ΠΕ & ΔΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, να αναμορφώσουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα (Ε.Ω.Π.) Διδασκαλίας των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες για την κάλυψη υφιστάμενων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Όταν μάλλον πληροφορήθηκε ότι η παραπάνω εγκύκλιος στερούνταν νομιμότητας στο κομμάτι της αναμόρφωσης των Ε.Ω.Π. από τους Σχολικούς Συμβούλους, εξέδωσε την 29195/ΓΔ4 Υ.Α. με την οποία τροποποιεί το γνωστό καθηκοντολόγιο σε αυτό το σημείο και χαρακτηριστικά αναφέρει: «Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας υπογραμμίζει:

 • Με την παρούσα Υ.Α. δίνονται για δεύτερη φορά μετά την αξιολόγηση και διοικητικά καθήκοντα στους Σχολικούς Συμβούλους, ως προς τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 • Παρά τις αντίθετες εξαγγελίες για αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, στην πραγματικότητα αφαιρούνται ουσιαστικές αρμοδιότητες από αυτόν και μεταβιβάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τονίζουμε ότι μέχρι τώρα ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανομή των μαθημάτων ήταν ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τον Δ/ντή του σχολείου να συντονίζει τη διαδικασία. Θυμίζουμε ότι η κατανομή των μαθημάτων έχει εκτός των άλλων και έμμεση επίδραση στις αναθέσεις των μαθημάτων.
 • Στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας υπάρχουν τη φετινή χρονιά 674 θέσεις διδακτικού προσωπικού που καλύπτονται από συναδέλφους που μετακινούνται σε δύο τουλάχιστον σχολικές μονάδες και πάνω.
 • Υπάρχουν συνάδελφοι με αποδεδειγμένα σοβαρά προβλήματα υγείας που με βάση τη νομοθεσία πρέπει να κάνουν κανονικά το ωράριό τους, αλλά δίνεται μια μικρή ανοχή ως προς την συμπλήρωσή του. Πρέπει να εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου και σε αυτές τις περιπτώσεις;
 • Την ευθύνη της κατάρτισης του ωρολογίου προγράμματος την έχει παρ’ όλα αυτά ακόμα ο Σύλλογος Διδασκόντων. Ο Διευθυντής του σχολείου δεν δικαιούται να αλλάξει αυθαίρετα το ωρολόγιο πρόγραμμα με ατομική του απόφαση. Ο Σχολικός Σύμβουλος και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν μπορούν να παραβιάσουν τη νομοθεσία και να επέμβουν στην κατανομή και στις αναθέσεις των μαθημάτων.
 • Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων δεν είναι να συγκαλύπτουν την κυβερνητική πολιτική της αδιοριστίας και της ανεργίας! Το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και όχι από συνεχείς και υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών (ΔΙΕΚ, Υποστηριχτικές δομές εκπαίδευσης κλπ).
 • Οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της δίμηνης μετακίνησης με αυθαίρετη απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρακάμπτοντας τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ, θα βρει το Σωματείο απέναντι. Καταδικάζουμε ομόφωνα τέτοιες πρακτικές που κατά κανόνα ευνοούν τους «ημέτερους» της εκάστοτε εξουσίας, βλάπτοντας την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Αντίστοιχη κατάσταση βιώσαμε με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων στα Δ.ΙΕΚ χωρίς αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ), αλλά με πολλαπλές αποφάσεις του Υπουργού κατόπιν εισηγήσεων από τον ΠΔΕ και με στοιχεία που δίνονταν από τη ΔΔΕ.
 • α) Η συσπείρωση στο Σωματείο και στις διαδικασίες του, β) η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, η προάσπιση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του και η αποφασιστικότητά του και γ) η μαζική συμμετοχή στους αγώνες που ξεδιπλώνονται κάθε φορά, όπως τώρα με τον αγώνα κατά της απόπειρας διάλυσης τους αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν αποδεδειγμένα το μόνο δρόμο υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου απέναντι στις μνημονιακές επιθέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια.

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας καλεί

 • Τους Συλλόγους Διδασκόντων να προασπίσουν το ρόλο τους ως κυρίαρχο όργανο διοίκησης του σχολείου. Να ενημερώσουν άμεσα το Σωματείο για περαιτέρω ενέργειες, αν παρουσιαστεί φαινόμενο «αναμόρφωσης» του Ε.Ω.Π. από τη διοίκηση της εκπαίδευσης (Διευθυντής Σχολείου, Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής Εκπ/σης, Περιφερειακός Δ/ντής).
 • Την διοίκηση της εκπαίδευσης (ΠΔΕ, ΔΔΕ, Σχολικούς Συμβούλους) να μην προβούν σε αστυνομικού τύπου παρεμβάσεις στα ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων, αλλά να σεβαστούν τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.
 • Τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο και την Υ.Α. που εξέδωσε. Το μεγάλο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της εκπαίδευσης δεν λύνεται με μνημονιακές δημοσιονομικές αντιλήψεις αλλά με άλλη ιεράρχηση και πολιτική.
 • Την κυβέρνηση να προβεί σε μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Κάθε απόπειρα αντιμετώπισης του εκρηκτικού φαινομένου των κενών με άλλο τρόπο (συγχωνεύσεις, κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων, αύξηση ωραρίου) θα μας βρει απέναντι.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                  Ψαρράς Σπύρος

****

* ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. / FAX: 2610278776

mail: aelmeahaias@yahoo.grhttp://aelmeahaias.wordpress.com   

Πάτρα, 22/ 2 /2016