ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, http://aelmeahaias.wordpress.com  

Πάτρα,  3/10/2016

Α΄ αναθέσεις του κλάδου ΠΕ04. Η στάση του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. και της μη αιρετής πλειοψηφίας  του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Είναι πλέον εμφανές σε όλους ότι οι αλλεπάλληλες «κοινωνικού περιεχομένου» παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας  σε όλους τους  τύπους των σχολείων οδήγησαν μεθοδευμένα σε:

  • Κανένα πάλι μόνιμο διορισμό από το 2011, όταν οι συνταξιοδοτήσεις έχουν περάσει τις 18.000. Αισθητή μείωση των αναγκαίων προσλήψεων αναπληρωτών (στην ουσία έμμεσες απολύσεις), στέλνοντας χιλιάδες συναδέλφους στην ανεργία.
  • Δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων στο μόνιμο προσωπικό με στόχο την διεύρυνση της «κινητικότητας» και επαναφορά του κλίματος ανασφάλειας και υποταγής.

Στο περιβάλλον αυτό που έχει δημιουργηθεί, οξύνεται σε μερικά σχολεία και ένα θέμα που έρχεται από παλιά (1ος διαγωνισμός ΑΣΕΠ 1998), και αφορά κυρίως τις ειδικότητες του ΠΕ04 που έχουν οργανική θέση στην ίδια σχολική μονάδα, με αλλαγή αναθέσεων από το 2006 και μεταθέσεις ανά ειδικότητα. Περιγράφεται δε στο παρακάτω ερώτημα: στην κατανομή μαθημάτων που κάνει ο σύλλογος διδασκόντων το Σεπτέμβριο, προηγείται η αρχαιότητα ή η Α ανάθεση στις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04;

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι άλλο ζήτημα η διαδικασία καθορισμού της οργανικής υπεραριθμίας που γίνεται συνήθως Ιούνιο και άλλο ζήτημα η διαδικασία καθορισμού της λειτουργικής υπεραριθμίας που γίνεται μετά την κατανομή μαθημάτων από το σύλλογο διδασκόντων το Σεπτέμβριο και ποτέ αντίστροφα.

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας θέλει να τονίσει στους συναδέλφους ότι:

  • Αρμόδιο όργανο για την κατανομή μαθημάτων στη σχολική μονάδα είναι αποκλειστικά και μόνο ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει τις αναθέσεις.
  • Κανένα διοικητικό όργανο, μονοπρόσωπο (Διευθυντής Σχολείου, Διευθυντής Δ.Δ.Ε.) ή πολυπρόσωπο (Σύλλογος Διδασκόντων, ΠΥΣΔΕ), δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αφαιρέσει μαθήματα Α ανάθεσης συναδέλφου χωρίς την πλήρη συναίνεσή του, κατά την κατανομή μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

Σε συνάντηση της Α΄ ΕΛΜΕ με τον Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας καταγγέλθηκε αυτό το φαινόμενο και συγκεκριμένα σε Γυμνάσιο της Πάτρας, όπου αρχαιότερος συνάδελφος του κλάδου ΠΕ04  μη βιολόγος,  με απόφαση του συλλόγου «πήρε» τις ώρες Α ανάθεσης του βιολόγου (μάθημα βιολογίας), χωρίς τη συναίνεση του βιολόγου. Στο σημείο αυτό ο αντιπρόεδρος του ΠΥΣΔΕ ανέφερε ότι αυτό έγινε και σε μερικά άλλα σχολεία. Ο συνάδελφος βιολόγος κατέθεσε ένσταση στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, η οποία κακώς απορρίφθηκε (οι αιρετοί του κλάδου μειοψήφησαν συντασσόμενοι με το πνεύμα του σωματείου).

Καλούμε:

  • Τον Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας να επαναφέρει την νομιμότητα στο ζήτημα της Α ανάθεσης του κλάδου ΠΕ04 στο συγκεκριμένο σχολείο που έχει τεθεί το θέμα και σε όποιο άλλο σχολείο συνέβη.
  • Το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας να επανεξετάσει και να κάνει δεκτή την ένσταση του/της συναδέλφου.
  • Τους συναδέλφους να λειτουργούν με συλλογικό τρόπο στην κατεύθυνση της ενότητας του κλάδου. Να υπερασπίσουν τις Α αναθέσεις. Βασική αρχή μας να είναι ότι η παραχώρηση μαθημάτων Α ανάθεσης απαιτεί τη συγκατάθεση του συναδέλφου. Σε περίπτωση διαφωνίας κατά τη διαδικασία κατανομής μαθημάτων το Σεπτέμβριο προηγείται η Α ανάθεση και έπεται η αρχαιότητα. Κατόπιν υπολογίζονται οι κατά περίπτωση λειτουργικές υπεραριθμίες για την περαιτέρω διαδικασία και ποτέ αντίστροφα!

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος