11ο Εκπ. Συνέδριο ΟΛΜΕ και μη μεταφορές μαθητών

*******

Θέμα 1ον: Στην Βαβρώνα Αττικής 14-16 θα γίνει μετά από απόφαση Ττου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ η διοργάνωση του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα:

«Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Εκπαίδευση»

sinedrio

*****

Η Εκπ. Παρέμβαση θα ενημερώσει τοπικά για τα όποια αποτελέσματα του συνεδρίου. Φέτος συμμετέχει από την Εκπ. Παρέμβαση ως σύνεδρος της Α ΕΛΜΕ Αχ. ο Αρης Καζάνης με ειδίκευση στα ζητήματα της Τεχν. Εκπ/σης και ο Π. Μπούρδαλας ως συντονιστής ομάδας και εισηγητής στα ζητήματα του μισθολογίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ της Εκπαιδ. Παρέμασης Α΄Αχαΐας:

Ο Συντονιστής και εισηγητής του θέματος «Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης»  δέχεται να παρυσιάσει την εισήγηση (Περίληψη, μελέτη και διαφάνειες) σε εκδήλωση της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας, αλλά και σε όποιο συλλογο διδασκόντων το ζητήσει κατά το διδ. έτους 2016-2017.

*******

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 & 16  Οκτωβρίου 2016, στη Βραυρώνα Αττικής.

Η επιλογή του θέματος του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου έγινε μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο στο πλαίσιο του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που έλαβε και την τελική απόφαση.

Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που κορυφώθηκε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πλήττοντας θεμελιώδη κοινωνικά πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, δεν άφησε αλώβητη και την εκπαίδευση.

Στη χώρα μας ειδικότερα, οι  περιοριστικές πολιτικές των μνημονίων, τείνουν να αλλάξουν ριζικά τον εκπαιδευτικό χάρτη θέτοντας στο κέντρο της συζήτησης όλα σχεδόν τα ζητήματα:  εργασιακές σχέσεις, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, δομές και λειτουργία, όρους και συνθήκες άσκησης εκπαιδευτικού έργου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ζητούμενο αποτελεί η εξέταση των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, αλλά και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Με βάση τα παραπάνω  κρίθηκε σκόπιμο η θεματολογία του συνεδρίου να επικεντρωθεί στην συνεξέταση όλων σχεδόν των τομέων της εκπαίδευσης που υφίστανται στη σημερινή συγκυρία τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών.

Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 1. «Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης».
 • «Η Κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της κρίσης. Από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης.» Συντονιστής Π. Αντωνόπουλος  / Σίμος Σταυρόπουλος
 • «Η υποχρηματοδότηση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο σχολείο της κρίσης. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Παιδική φτώχεια.» Συντονίστρια Μ. Πρωτονοτάριου  
 • Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης. Συντονιστές Π. Μπούρδαλας  / Χ. Κουρνιώτης
 • Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι σύγχρονες ανάγκες του σχολείου. Συντονιστής Α. Ζαφείρης  
 1. «Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ»
 • «Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ελευθερία. Ο ρόλος της ΟΛΜΕ. Συντονιστής Θ. Αναστασίου  
 • Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο. Συντονιστής Γ. Χαλκιαδόπουλος  
 • Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Προκλήσεις και απαντήσεις. Συντονιστής Ζ. Χατζηνικολής  
 • Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητα. Συντονιστής Α. Παπαδαντωνάκης  
 • Συντονισμός εργασιών ομάδων – Συμπεράσματα Συνεδρίου. Συντονίστρια: Μ. Πρωτονοτάριου. 

############

Θέμα 2ον: Μεταφορές μαθητών και μαθητών ειδικών σχολείων:

*****

Η απάντηση του Αντιπεριφειάρχη Αχαΐας Γρ. Αλεξόπουλου στο θέμα μεταφοράς μαθητών και μαθητών ειδικών σχολείων. Ρίχνει το πρόβλημα στα διαδικαστικά.  Λέει ότι θα λυθεί το θέμα σύντομα, αλλά δεν λέει πότε!

Καλείται το ΔΣ της ΕΛΜΕ σε ευρύτερο άνοιγμα του ζητήματος και σε υψολότερη ένταση, αφού η απάντηση είναι άκρως διπλωματική και δυσοίονα καθυσυχαστική… Πάνω από 100 μαθητές δεν προσέρχονται στα σχολεία ή προσέρχονται με Ι.Χ. και αγροτικά στα περιφερειακά σχολεία από οικισμούς ή χωριά που εξαιρούνται…

*****

Στο συννημένο pdf όλη η αναλυτική απάντηση του Αντιπεριφεριάρχη σε ΕΡΩΤΗΜΑ της περιφ. Συνέδρου Αικ. Χαληλάκη στιςμ 11-10-2016:  alexopoulos-gr_chamilakiaik_metafores-ma8_11-10-2016