Αποτελέσματα και συγκριτικοί πίνακες για ΠΥΣΔΕ Αχ., ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλ. και ΚΥΣΔΕ στην Αχαΐα 2016 – 2014

Εισαγωγή

Σημείωση 1η: Θα ακολουθήσει από την Εκπ. Παρέμβαση Α΄Αχαΐας αποκωδικοποίηση τόσο των εκλογών για τα Υ.Σ., αλλά και πρώτες παρατηρήσεις στις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και ειδικά στα υπουργεία άμεσου ενδιαφέροντος.

Σημείωση 2η: Οι πίνακες (με ευθύνη της Εκπ. Παρέμβασης) στηρίχτηκαν στα επίσημα αποτελέσματα τόσο του 2014, όσο και του 2016 σε Αχαΐα (για ΠΥΣΔΕ Αχ., ΑΠΥΣΔΕ δυτ. Ελλ. και ΚΥΣΔΕ στην Αχαΐα), και για το ΑΠΥΣΔΕ δυτ. Ελλάδας σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Τα αποτελέσματα αυτά τα αναρτούμε στο τέλος των συγκριτικών πινάκων.

******

Πίνακας 1ος – Συγκριτικά αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2016 / 2014. Επεξεργασία από Εκπ. Παρέμβαση Α΄Αχαΐας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Διαφορές σε επίπεδο Αχαΐας
Εγγεγραμένοι 2380 2432 -52 /

-2,14%

Ψήφισαν 1993 2105 -112 /

-5,32%

Έγκυρα 1881 2008  -127 /

– 6,32%

Άκυρα 112 /

5,62%

97 /

4,61%

+15 /

+ 1,01%

Αποχή 387 / 16,26% 327 /

13,45%

+50 /

+2,81%

Έλαβαν      
ΔΑΚΕ

(Στηρίζεται από  Νέα Δημοκρατία)

620 /

32,96%

Αιρ.: 1

560 /

27,89%

Αιρ.: 1

+60 /

+5,07%

Μέτωπο Αντ. Εκπ/κών

(Στηρίζεται και από αποχωρίσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ)

593 /

31,53%

Αιρ.: 1

689 /

34,31%

Αιρ.: 1

-96 /

2,78%

Αγωνιστική Ενότητα Καθηγητών για ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Α.Ε.Κ.

(Συμμετέχει η Εκπ. Παρέμβαση από Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας – Στηρίζεται από Παρεμβάσεις)

275 /

14,62%

293 /

14,59%

-18 /

+0,03%

  Αγωνιστική Συσπείρωση  Εκπα/κών (Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) 213 /

11,32%

204

10,16%

+8 /

+1,16%

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών – Π.Ε.Κ. (Πρώην ΠΑΣΚ – Στηρίζεται από Δημοκρατική Συμπαράταξη – ΠΑΣΟΚ) 262 /

13,05%

[-13,05%]
ΣΥΝ.Ε.Κ.

(Στηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ)

180 /

9,57%

  [+9,57%] 
*Παρατήρηση Εκπ. Παρέμβασης:  Ε.Α.Κ. + ΣΥΝ.Ε.Κ. (Ενωμέμοι μέχρι τις πρόσφατες εκλογές) 793 /

41,04%

Αιρ.: 1

689 /

 34,31%

Αιρ.: 1

+104 /

+6,73%

 

Πίνακας 2ος – Συγκριτικά αποτελέσματα ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας 2016 / 2014 σε επίπεδο Περιφέρειας. Επεξεργασία από Εκπ. Παρέμβαση Α΄Αχαΐας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Διαφορές σε επίπεδο Δυτ. Ελλάδας
Εγγεγραμένοι 5106 5297 -191 /

-3,61%

Ψήφισαν 4014 4238 /

80,01%

-224 /

-5,29%

Έγκυρα 3677 3925 /

74,10%

-248 /

6,32%

Άκυρα 292 323 /

7,62%

-31 /

-0,77%

Αποχή 1092 /

21,39%

1059 /

19,99%

+33 /

+1,40%

Έλαβαν
ΔΑΚΕ

(Στηρίζεται από  Νέα Δημοκρατία)

1210 /

32,91%

ΑΙΡ.: 1

1021 /

 26,01%

ΑΙΡ.: 1

+189 /

+6,90%

Ε.Α.Κ. για Δυτ. Ελλάδα

(Συμμετέχει το Μέτωπο Αντ. Κ. από Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας – Στηρίζεται και από αποχωρίσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ)

784 /

21,32% –

ΑΙΡ.:  1

1145 /

 36,82%

ΑΙΡ.: 1

-361 /

-15,50%

Αγωνιστική Ενότητα Καθηγητών για ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Α.Ε.Κ.

(Συμμετέχει η Εκπ. Παρέμβαση από Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας – Στηρίζεται από Παρεμβάσεις)

578 /

 15,72%

484 /

12,33%

+94 /

+3,39%

Αγωνιστική Συσπείρωση  Εκπα/κών

(Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)

622 /

 16,92%

595 /

15,16%

+27 /

+1,76%

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών – Π.Ε.Κ.

(Πρώην ΠΑΣΚ – Στηρίζεται από Δημοκρατική Συμπαράταξη – ΠΑΣΟΚ)

380 /

 9,68%

[-9,68%]
ΣΥΝ.Ε.Κ.

(Στηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ)

 483 /

13,14%

Συμμετείχε στην Ε.Α.Κ. Δυτ. Ελλάδας [+13,14%]
*Παρατήρηση Εκπ. Παρέμβασης:  Ε.Α.Κ. + ΣΥΝ.Ε.Κ. (Ενωμέμοι μέχρι τις πρόσφατες εκλογές)  1267 /

 34,46%

ΑΙΡ.: 1

1145 /

 36,82%

ΑΙΡ.: 1

+122 /

– 2,36%

 

Πίνακας 3ος – Συγκριτικά αποτελέσματα KΥΣΔΕ  Αχαΐας 2016 / 2014. Επεξεργασία από Εκπ. Παρέμβαση Α΄Αχαΐας

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Διαφορές σε επίπεδο Αχαΐας
Εγγεγραμένοι 2380 2432 -52 /

-2,14%

Ψήφισαν 1992 /

83,70%

2105 /

86,55%

-113 /

– 5,37%

Έγκυρα 1789 /

89,81%

2008 /

95,39%

-219 /

-10,90%

Άκυρα 203 /

10,19%

160 / 7,60% -43 /

+2,59%

Αποχή 388 /  

16,30%

327 /   

13,45%

+61/

+2,85%

Έλαβαν      
ΔΑΚΕ

(Στηρίζεται από  Νέα Δημοκρατία)

525 /

29,35%

435 /

22,29%

+90 /

+7,06%

Α.Ρ.Ε.

(Στηρίζεται και από αποχωρίσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ)

44 /

2,46%

[+44 /

+2,46%]

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις Δ.Ε.

(Συμμετέχει η Α.Ε.Κ . για ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και επομένως η  Εκπ. Παρέμβαση από Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας)

307 /

17,16%

469 /

24,11%

-162 /

-6,95%

Αγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδ/κών (Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) 279 /

15,60%

267 /

13,73%

+10 /

+1,87%

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών – Π.Ε.Κ. (Πρώην ΠΑΣΚ – Στηρίζεται από Δημοκρατική Συμπαράταξη – ΠΑΣΟΚ) 192 /

10,73%

233 /

11,98%

-41 /

-1,25%

ΣΥΝ.Ε.Κ.

(Στηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ)

269 /

15,04%

351 /

18,05%

-82 /

3,01%

Χ.Ε.Κ.

(Στηρίζεται από την Χ.Δ.)

64 /

3,58%

70 /

03,60%

-6 /

-0,02%

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Ανεξ. Εκπ. Κιν. 48 /

2,68%

65 /

03,34%

-17 /

-0,66%

Ανεξάρτητοι διάφοροι 61 /

3,41%

55 /

2,74%

+6 /

-0,67%

*Παρατήρηση Εκπ. Παρέμβασης:  Α.Ρ.Ε. + ΣΥΝ.Ε.Κ. (Ενωμένοι μέχρι τις πρόσφατες εκλογές) 313 /

17,50%

351 /

18,05%

-38 / -0,55%

 

******

Επίσημα αποτελέσματα

Α) Επίσημα αποτελέσματα για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας του 2016:stayrodosia-pysde-ach_ddeach_2-11-2016

Β) Επίσημα αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΔΕ δυτ. Ελλάδας από Αχαΐα του 2016: stayrodosia-apysde-dytell_ddeach_2-11-2016

Γ) Επίσημα αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΔΕ δυτ. Ελλάδας από Ηλεία του 2016: hleia-apysde-ola_2-11-2016

Δ) Επίσημα αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΔΕ δυτ. Ελλάδας από Αιτ/νία του 2016: aitwl-2016_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%85%cf%83%ce%b4%ce%b5-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%b4%ce%b5

Ε) Επίσημα αποτελέσματα για το ΚΥΣΔΕ από Αχαΐα του 2016: stayrodosia-kysde-ddeach_2-11-2016

Πάτρα 7-11-2016

Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α΄Αχαΐας, https://eparemvasiax.wordpress.com/