Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Ξεκίνησε η εφαρμογή της «Μαθητείας» – Ξηλώνεται η Δημόσια Εκπαίδευση

dsc_3705-770x513

Ξεκίνησε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η λειτουργία του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ. Η απόφαση εφαρμόζει το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και απ’ τις προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ), στη βάση των μνημονιακών υποχρεώσεων και των κεντρικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία και η μετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας απ’ το σχολείο στην επιχείρηση, αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Στόχος της προωθούμενης πολιτικής είναι η συρρίκνωση του Δημόσιου πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω της ιδιωτικοποίησης και η παράδοση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις προς όφελος της κερδοφορίας τους.

Βασικός σταθμός στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών είναι η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΣΑ-ΑΝΕΛ, για τη διοικητική αποδέσμευση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απ’ τη δομή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ένταξης της σε ένα ενιαίο σύστημα με τη Δια Βίου Μάθηση. Το ενιαίο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι βασικός στόχος των πολιτικών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αυτόν τον σχεδιασμό υπηρετεί η νέα διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας, με τον Υφυπουργό Μπαξεβανάκη να έχει την διοικητική ευθύνη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την δια Βίου Μάθηση και τον ΕΟΠΕΠ. Άλλωστε το τέταρτο έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η πολιτική για τη συρρίκνωση της δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εφαρμόζεται ήδη:

 1. Με τη μείωση του αριθμού των τομέων και ειδικοτήτων
 2. Με τη συρρίκνωση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών στο νέο ΕΠΑΛ, χωρίς την πρόβλεψη για αναπλήρωσή τους μέσα στο δημόσιο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 3. Με την καθιέρωση ανελαστικού κατώτερου αριθμού μαθητών στους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ, που έχει στόχο την συρρίκνωση, συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις το κλείσιμο σχολείων κυρίως των περιφερειακών στη επαρχία.
 4. Την επανεξέταση κάθε χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων που θα λειτουργούν κάθε ΕΠΑΛ με βάση τη ζήτηση και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
 5. Με την εφαρμογή ενός συστήματος αυτόματου κόφτη τμημάτων γενικής παιδείας και ειδικοτήτων, αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω μιας ιδιότυπης απόφασης «χαρακτηρισμού φοίτησης» στο τέλος του Α’ τετραμήνου, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που έχουν ξεπεράσει τα όρια απουσιών.

Ο σχεδιασμός όμως για την παραπέρα συρρίκνωση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται.

 Έτσι σύμφωνα με το πόρισμα της «επιτροπής διαλόγου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (πόρισμα Λιάκου), που συγκρότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ΕΠΑΛ θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας με το Λύκειο, δηλαδή με έξι μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών κατανεμημένα σε δύο ή τρείς το πολύ γενικούς τομείς ειδικοτήτων και πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στις δύο τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.

Αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για το «Νέο Σχολείο», που στόχο έχει την απόλυτη συρρίκνωση της Λυκειακής βαθμίδας και τη μετατροπή της σε ένα επιλεκτικό σχολείο για λίγους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στον αρμαγεδδώνα των πανελλαδικού τύπου εξετάσεων για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Με την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών μετά την Α’ Λυκείου ή το τέταρτο έτος του Γυμνασίου (πόρισμα Λιάκου), η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα οδηγείται σε Επαγγελματικές Σχολές που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής Εκπαίδευσης με βάση τη Μαθητεία σύμφωνα με τις κεντρικές επιλογές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Το μέλλον του μεγαλύτερου μέρους των μαθητών που, εκ’ των πραγμάτων, δεν θα μπορούν να τελειώσουν ούτε το Επαγγελματικό Λύκειο, θα είναι να οδηγηθούν μέσω της μαθητείας στην αγορά εργασίας, ως εργατικό δυναμικό στο όνομα της εκπαίδευσης. Με «χλωμή» την προοπτική να αποκτούν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του αντίστοιχου επιπέδου, αφού θα χρειαστεί να πιστοποιηθούν μέσω πανελλαδικού τύπου εξετάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η βιομηχανία των πιστοποιήσεων θα γίνει το εργαλείο για στρατιές εργαζομένων χωρίς τυπικά προσόντα στο μέλλον.

Ήδη το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης (voucher) του ΕΣΠΑ 2016 – 2020, ανοίγει το δρόμο της μαζικής πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς, μέσω εξετάσεων και επί πληρωμή, ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης –που απαιτούν σπουδές χρόνων-για αποφοίτους Γυμνασίου. Φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατήρησε άθικτο το καθεστώς που είχαν συμφωνήσει ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Ως εργατικό δυναμικό θα λειτουργήσουν οι σπουδαστές του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ που θα ξεκινήσουν φέτος..

Αυτό δείχνουν οι 6500 περίπου θέσεις μαθητείας πανελλαδικά στον δημόσιο τομέα, που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για το έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, της μαθητείας των σχολών ΟΑΕΔ και της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ. Στην κυριολεξία μέσω της μαθητείας θέλουν να καλύψουν μεγάλο μέρος των εργασιακών αναγκών του Δημοσίου αντί να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό. Άλλωστε οι μαθητευόμενοι σπουδαστές θα καταχωρούνται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, όπου καταχωρούνται οι προσλήψεις προσωπικού.

Αυτός είναι και ο αντικειμενικός στόχος της Μαθητείας. «Ο μαθητευόμενος εκπαιδεύεται σε ειδικότητα βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και εξειδικεύεται σε αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει την επιχείρηση σε συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς», αναφέρει το κείμενο για το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», που εκπόνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.

Καλύτερη ομολογία απ’ αυτό δεν υπάρχει. Όλα στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των αναγκών τους. Η μαθητεία επιδιώκει να αποτυπώσει τις κάθε φορά ανάγκες των εργοδοτών με στοιχεία ψευδοκατάρτισης στα προγράμματα σπουδών, επιχειρώντας μια βαθύτερη μορφωτική λοβοτομή στα παιδιά των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο εργασίας. Πολύ περισσότερο να θεωρείται ότι ο χώρος εργασίας μπορεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το σχολείο υλοποιώντας μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι σπουδές και άρα χωρίς να έχει ο μαθητής ολοκληρωμένη γνώση για την ειδικότητά στην οποία εκπαιδεύεται.

Αλλά και ο εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ζοφερό. Το Υπ. Παιδείας αφού παίρνει όλα τα μέτρα συρρίκνωσης των ΕΠΑΛ, δημιουργώντας μεγάλα πλεονάσματα εκπαιδευτικών, παρουσιάζει τώρα τη μαθητεία ως το μόνο δρόμο κάλυψης των συναδέλφων. Με τον εκβιασμό και το φόβο επιδιώκει τη «συναίνεση» των σχολείων. Η μαθητεία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό ποιοί τομείς θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση το ξέρει και πολιτεύεται με το «διαίρει και βασίλευε» προκειμένου να επιβάλλει την πολιτική της, ενώ είναι ακόμα νωπές οι μνήμες της διαθεσιμότητας.

Τα συστήματα της Δια Βίου μάθησης δεν προβλέπουν εκπαιδευτικούς αλλά εκπαιδευτές απ’ την αγορά εργασίας. Η μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι ραγδαία στο άμεσο μέλλον, με την ενσωμάτωσή της στο σύστημα της Δια Βίου Μάθησης. Το εργασιακό μοντέλο που θα κυριαρχήσει θα είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, και η ωρομισθία, σύμφωνα με το εργασιακό μοντέλο των ΙΕΚ και των σχολών ΟΑΕΔ.

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός χάνει το αποκλειστικό ρόλο του δασκάλου. Αποκτά και τον ρόλο του επόπτη εργασίας, αφού «επιβλέπει την τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου, επιχείρησης…».

Δηλαδή είναι υπεύθυνος να ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν ο μαθητευόμενος πληρώνεται απ’ τον εργοδότη του στο ποσό που του αναλογεί, αν η επιχείρηση καλύπτει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και παρά πολλά ακόμη. Τι θα κάνει αν διαπιστώσει ότι ο εργοδότης δεν αποδίδει στον μαθητευόμενο το επιμίσθιο που του αναλογεί, πρακτική πολύ συνηθισμένη στο σύστημα πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ; Θα καταγγείλει την σύμβαση και την επιχείρηση ή θα ενδώσει;

Το εκπαιδευτικό κίνημα μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει αγωνιστικά να καταγγείλει και να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού κινήματος πρέπει να είναι η υπεράσπιση και η εμβάθυνση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης στην υπηρεσία όλου του λαού, ως ένα απ’ τα κύρια κοινωνικά αγαθά.

Απαιτούμε:

 • Ένα σχολείο 12χρονης, ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που να υπηρετεί με ισότιμους όρους τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς. Με 2 έτη προσχολικής αγωγής και 2χρονη ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση αμέσως μετά, για όσα επαγγέλματα δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των δομών έξω απ’ αυτό (ΔΙΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων κλπ). Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τομείς και ειδικότητες που να καλύπτουν και να ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες (υγεία – παιδεία – πρόνοια – σταθερή μόνιμη εργασία). Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μαθητών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται ως επάγγελμα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών του, προγράμματα μαθητείας.

Άμεσα απαιτούμε:

 • Να μπει Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθητείας. Κατάργηση της πρόσφατης ρύθμισης για την ΤΕΕ (Δομή ΕΠΑΛ, τέταρτο έτος μαθητείας – τζάμπα εργασία για τους εργοδότες -πιστοποίηση, Επαγγελματικές Σχολές μετά το Γυμνάσιο σύμφωνα με την πρόταση Λιάκου)
 • Να μπει Φραγμός στην υποχρεωτική κινητικότητα των εκπαιδευτικών στη «μη τυπική» εκπαίδευση.
 • Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού.
 • Καμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδικοτήτων. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.
 • Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων.

Γενάρης 2017

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ