Sxedio-Praktikou-pros-DSAELMEAch_EkpParemvasi_06-06-2017