Sxedio-dilosis-praktikou_synedr-somatos-monimov-synyphr-ekpaid_DSAELMEAch_15-06-2017