ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: gdemeragon08@gmail.com

ΚΑΣΑΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: κινητό: 6948381383

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ http://agonsisevr.blogspot.com

  

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Η διάθεση σε πολλά σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου είναι σύνηθες φαινόμενο σε όσους καθηγητές τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά, σε αναπληρωτές αλλά ακόμη και σε όσους έχουν οργανική θέση. Γίνεται σε όλες τις ειδικότητες, ιδίως σε όσους διδάσκουν καλλιτεχνικά μαθήματα, ξένες γλώσσες  και τους γυμναστές.

Το νομικό πλαίσιο της διάθεσης θεμελιώνεται σε αρκετούς νόμους και εγκυκλίους από το 1983 μέχρι τον πρόσφατο 3848/2010 (άρθρο 31, παρ. 3), με σημείο αναφοράς πάντοτε τον 1566/85 και συγκεκριμένα το άρθρο 54: «Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση».

Τα όποια προβλήματα υπήρξαν με την αποζημίωση των διατιθέμενων λύθηκαν με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθμός γνωμοδότησης 456/99) σύμφωνα με την οποία: «για να καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, θα πρέπει το σχολείο που καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι η οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου κατοικεί αυτός».

Στο Προεδρικό Διάταγμα  201 / 98  στο άρθρο2: Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών,  περ. στ. αναφέρεται ότι: «Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο».

 

Πουθενά δεν γίνεται αναφορά στο μέγιστο αριθμό των σχολείων στα οποία μπορεί να γίνει διάθεση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθηγητές που μετακινούνται μέχρι και σε τέσσερα σχολεία! (από περιπτώσεις συναδέλφων που γνωρίζουμε). Στο έγγραφο Δ2/23222/12.11.85 Δ/γή ΥΠΕΠΘ –εποχή εκδημοκρατικοποίησης του ελληνικού σχολείου, που μοιάζει τόσο μακρινή- τονίζεται ότι: «Αντικειμενικά αδύνατη είναι επίσης και η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να υπηρετήσει σε δύο σχολεία την ίδια μέρα και ιδιαίτερα όταν η μετάβαση από το ένα στο άλλο σχολείο, δεν είναι απόλυτα ευχερής. Πάντως διδασκαλία σε πάνω από δύο σχολεία την εβδομάδα, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγεται»  Στην δε παρ.7 της εγκυκλίου Φ12/935/Γ1/1212/06-09-96, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία λαμβάνεται μέριμνα να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα) εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές που μετακινούνται σε πολλά σχολεία είναι λειτουργικά αλλά και παιδαγωγικά. Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση στα χρονικά περιθώρια ενός 10λεπτου διαλείμματος σε κοντινές αποστάσεις ακόμη και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ενώ αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες ατυχήματος. Ο χρόνος μετακίνησης λογίζεται άραγε σαν χρόνος υπηρεσίας; Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτονόητο ότι διαθέτουν μεταφορικό μέσο και είναι υποχρεωμένοι να το διαθέτουν για τις μετακινήσεις αυτές;

Ο καθηγητής δεν γνωρίζει τους μαθητές του μόνο τις ώρες της διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητάς του αλλά συζητώντας γι αυτούς και με τους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Μπορεί να γίνει αυτό από «επισκέπτες» καθηγητές που μόλις τελειώνει το μάθημά τους πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο;. Σε πόσες παιδαγωγικές συνεδριάσεις θα παρευρεθεί ένας καθηγητής που μετακινείται σε τρία και τέσσερα σχολεία;

Θα πρέπει να κατοχυρωθεί  θεσμικά: α) να μην γίνεται διάθεση σε περισσότερα από δυο (2) σχολεία παρά μόνο αν ο καθηγητής το επιθυμεί. Αν ο καθηγητής δεν συμπληρώνει ωράριο με μερική ή ολική διάθεση τότε αυτό να γίνεται με πρόσθετη εσωτερική βοήθεια (ενισχυτική διδασκαλία, ΠΔΣ, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη…) β) για κάθε ένα σχολείο που μετακινείται ο εκπαιδευτικός πέραν της οργανικής του τοποθέτησης να έχει μείωση μιας ώρας από το υποχρεωτικό του ωράριο.

 10-10-2010